03-7504422

ליווי הליכי תכנון (קידום תב"ע) – קידומה של תב"ע הוא המכשיר להשבחת נכסי מקרקעין ופיתוחם. בבואו לקדם תב"ע מתמודד היזם עם רגולציה סבוכה, דרישות לאישורי ועדות ומוסדות שונים, ודרך ארוכה המחייבת ייעוץ וליווי משפטי שוטף כחלק חיוני מהצוות המקצועי הנדרש לקידום התכנית. צוות המשרד מתמחה בליווי תכניות, מכל הסוגים לאורך המסלול הסבוך של הכנת תב"ע עד לאישורה במוסדות התכנון.

טיפול בהליכי רישוי בניה – היתרי בניה, הקלות ושימושים חורגים – כל בניה ושימוש בקרקע טעונים היתר, והליכי הרישוי כרוכים בהיבטים משפטיים רבים, החל מפרשנות התכנית לעניין הזכויות החלות, והמשך בייצוג בהתנגדויות, עררים והליכים משפטיים. המשרד מתמחה בליווי משפטי של הליכי רישוי, החל משלב קבלת המידע בוועדה המקומית, דרך הכנת הבקשה להיתר, ייצוג בהתנגדויות, בעררים בפני ועדות הערר לתכנון ולבניה ויתר מוסדות התכנון הרלוונטיים.