03-7504422

פרויקטים מרכזיים בליווי הצוות המשפטי

עסקאות תמ"א 38 לסוגיהן

ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38/1 בבת ים, יצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38/2 גבעתיים, ייצוג יזם בפרויקט תמ"א 38/2 ברחוב הרואה ברמת גן, ייצוג יזם בפרויקט תמ"א 38/2 ברחוב נחמיה תמרי ברמת גן, ייצוג יזם בפרויקט תמ"א 38/2 בהרצליה, ייצוג יזם בפרויקט תמ"א 38/2 ברמת השרון, ייצוג דיירים בפרויקט תמ"א 38/2 בדרך השלום בתל אביב, יצוג דיירים בפרויקט ענק של פינוי בינוי בתל אביב, וכו'.

טיפול בעסקאות יזמיות של חברות בניה

רכישת מגרשים מבעלים פרטיים ובמכרזים של עיריית תל-אביב לבניה רוויה במתחם "הגוש הגדול בתל-אביב", טיפול בעסקאות קומבינציה וכו'.

פינוי בינוי

טיפול ביצוג דיירים בפרויקט פינוי בינוי בנתניה בהיקף של מעל 1,000 יח"ד במיקום מרכזי.

פרויקטים שטופלו אישית ע"י עו"ד אילן לוי וארז תן עמי במשרדם הקודם

במסגרת פעילותם של שותפי המשרד קודם הקמתו, ייצגו והובילו עוה"ד אילן לוי וארז תן-עמי, פרויקטים רחבי היקף בעסקאות מהגדולות שנעשו בשוק הנדל"ן בשנים האחרונות. כך בין היתר ניתן למנות את הפרוייקטים הבאים:

פרויקט בניה נתניה

עסקת רכישת מגרש בנת' 600 בנתניה להקמת 68 יחידות דיור וטיפול בארגון קבוצת הרכישה לרכישת המגרש.

מתחם "המשולש הגדול" בקרית קריניצי ברמת גן

פרויקט להקמת מגדל בן 26 קומות ובו 121 יחידות דיור, הכולל רכישה של מספר מגרשים.

פרויקט "מאייר ברוטשילד"

פרויקט יזמי של חברת ברגרואין מגורים המצוי בפינת הרחובות אלנבי רוטשילד ויבנה בתל אביב במגדל מגורים מהיקרים והיוקרתיים בישראל המשתרע על פני 37 קומות.

געש- פרויקט במתחם געש

פרויקט יזמי בן 52 יחידות דיור בבניה רוויה על המצוק בגעש, וכן טיפול בקבוצת משקיעים המקימה 56 צמודי קרקע באותו מתחם.

המע"ר הצפוני – אולמי רסיטל, תל-אביב

פרויקט הקמת בניין משרדים בן 31 קומות (מסחר ומשרדים) , כולל קידום תכנית בניין עיר לתוספת של 10 קומות לבניין (מ- 21 קומות ל- 31 קומות) וכן טיפול בארגון קבוצת הרכישה שרכשה את המגרש.

מתחם סומייל, תל-אביב

פרויקט להקמת מגדל בן 50 קומות ו- 200 יחידות דיור ומסחר במתחם הרחובות אבן גבירול וז'בוטינסקי בתל-אביב, לרבות אישור תכנית מפורטת במתחם ופינוי מחזיקים שונים. היקף הפרויקט הינו כמיליארד וחצי ש"ח.

מתחם שד"ל – רוטשילד, תל-אביב

פרויקט להקמת מגדל בן 43 קומות הכולל כ- 40,000 מ"ר למלונאות ומגורים תוך קידום תב"ע בסמכות ועדה מחוזית לתוספת קומות (מ- 29 קומות ל- 43 קומות).

פרויקט "מגדלי הצעירים" בתל-אביב

טיפול בקבוצת רכישה המקימה את פרויקט מגדלי המגורים הגדול בארץ המונה 486 יחידות דיור, שטחי משרדים ומסחר. היקף הפרויקט הינו כמיליארד ש"ח.