03-7504422

המשרד מתמחה בטיפול בעסקאות הנוגעות לנדל"ן מניב, עסקאות רכישה ומכירה של קרקעות בשלבי תכנון שונים, עסקאות רכישת קרקעות מהרשויות באמצעות מכרזים ופיתוח הקרקעות הללו.

קבוצות רכישה – קבוצות הרכישה צוברות תאוצה ומהוות נדבך משמעותי בפרויקטים והתחלות בניה בישראל ומספר הפרויקטים המתבצעים בשיטה זו מוערך באלפים. ארגון הקבוצה כרוך בשרשרת של הסכמים התחלתיים וליווי של עורך דין מקצועי המתמחה בנושא של קבוצות רכישה. המשרד מתמחה בטיפול ויעוץ שוטף בעשרות קבוצות רכישה בשלבים שונים, לרבות מול הרשויות התכנון, רשויות המס, בנקים, יועצים ומתכננים, קבלן מבצע, ותוך הסדרת ענייני הקבוצה.

ליווי הליכי תכנון (קידום תב"ע) – קידומה של תב"ע הוא המכשיר להשבחת נכסי מקרקעין ופיתוחם. בבואו לקדם תב"ע מתמודד היזם עם רגולציה סבוכה, דרישות לאישורי ועדות ומוסדות שונים, ודרך ארוכה המחייבת ייעוץ וליווי משפטי שוטף כחלק חיוני מהצוות המקצועי הנדרש לקידום התכנית. צוות המשרד מתמחה בליווי תכניות, מכל הסוגים לאורך המסלול הסבוך של הכנת תב"ע עד לאישורה במוסדות התכנון.

טיפול בהליכי רישוי בניה – היתרי בניה, הקלות ושימושים חורגים – כל בניה ושימוש בקרקע טעונים היתר, והליכי הרישוי כרוכים בהיבטים משפטיים רבים, החל מפרשנות התכנית לעניין הזכויות החלות, והמשך בייצוג בהתנגדויות, עררים והליכים משפטיים. המשרד מתמחה בליווי משפטי של הליכי רישוי, החל משלב קבלת המידע בוועדה המקומית, דרך הכנת הבקשה להיתר, ייצוג בהתנגדויות, בעררים בפני ועדות הערר לתכנון ולבניה ויתר מוסדות התכנון הרלוונטיים.

התחדשות עירונית – פינוי בינוי ותמ"א 38 – המשרד מטפל בעסקאות התחדשות עירונית על כל סוגיהן, קרי חיזוק כנגד קבלת זכויות בנייה ו/או הריסת בנין והקמתו מחדש, עריכת ההסכמים מול הדיירים, ליווי תכנוני, הביצוע, המימון הבנקאי ושיווק היחידות לצדדים שלישיים. המשרד מלווה יזמים בביצוע הפרויקטים, החל משלב ההתקשרות עם הדיירים, ליווי משפטי של הליכי התכנון והרישוי ועד להשלמת הפרויקט. צוות המשרד מעניק ליווי גם לדיירים ולוועדי בתים ושכונות, המבקשים לבצע פרויקטים של תמ"א 38, פינוי בינוי או של התחדשות עירונית. הליווי כולל איתור יזם, ניהול משא ומתן בשם הדיירים והתקשרות עמו, וליווי הדיירים עד לקבלת הדירה החדשה.

עצם הטיפול והניסיון ביצוג הן של דיירים בפרויקטים מסוימים והן של יזמים וקבלנים בפרויקטים אחרים, מבטיח יכולת נדירה של היכרות עמוקה ויסודית בצרכים הן של דיירים והן של יזמים להשלמת עסקאות במהירות וביעילות לטובת הצדדים תוך התמקדות בעיקר ושמירה על האינטרסים המשותפים של הצדדים ביציאתו לפועל של הפרויקט והשלמתו המהירה.