03-7504422

צוות המשרד מלווה באופן שוטף ותדיר חברות וגופים פרטיים בכל היבטי פעילותם, לרבות: הקמת תאגידים ומיזמים משותפים בארץ ובחו"ל, הסכמי העסקה, הסכמי שירותים, הסכמי הפצה ורישיון, מזכירות חברה, עסקאות השקעה, הסכמי בעלי מניות ועוד.

חברות טכנולוגיה והזנק
צוות המשרד מתמחה בכל ההיבטים הרלוונטיים לחברות טכנולוגיה וקרנות השקעה, ומלווה יזמים, חברות סטארט-אפ (הזנק), חברות טכנולוגיה בשלות, קרנות הון סיכון, חברות רב-לאומיות, אנג'לים ומשקיעים בכל הכרוך בסבבי גיוס, עסקאות מימון, ליווי משפטי שוטף ועסקאות מיזוג ורכישה בתחום. המשרד מלווה את לקוחותיו החל משלב הגיוס הראשונה ועד לאקזיט המיוחל, בין במסגרת מכירה ובין במסגרת הנפקה.

מיזוגים ורכישות
שירותי המשרד כוללים יעוץ ליצירת מבנה העסקה, משא ומתן והכנת מסמכי העסקה, בדיקת נאותות, הכנת מסמכי גילוי, הכנת חומרים לבעלי המניות, יעוץ לדירקטוריון ולחברי ההנהלה בנושאי ממשל תאגידי, יעוץ בנוגע לתוכניות אופציות לעובדים ולהנהלה, הכנת חומרי הגשה עבור רשויות ממשלתיות וטיפול בעניינים נוספים הנדרשים לצורך השלמת עסקאות המיזוג והרכישה, לרבות קבלת היתרים, הסכמי מימון וגיוסי חוב, תכנון ויעוץ בנוגע לפעילות החברה לאחר מיזוג.