03-7504422

גישור הינה שיטה ליישוב סכסוכים בין צדדים יריבים. המטרה של ההליך היא להצליח ליישב את הסכסוך או המחלוקת בהסכמה.

הפניה אל הליך גישור תתבצע לאחר שהצדדים מבינים כי הליך משפטי עלול לגזול מהם זמן רב וכסף, וכי חוסר הוודאות בתוצאת הדיון מהווה סיכון משמעותי עבורם.

הליך הגישור מתנהל באמצעות שיחות משותפות של הצדדים עם המגשר ומשיחות נפרדות של כל אחד מהצדדים עם המגשר בנפרד, פעולות שאסורות בבית המשפט.

במסגרת זו מלווה המשרד צדדים שבחרו בהסכמה להביא את הסכסוך ביניהם להליך הגישור על מנת לעשות ניסיון ליישוב הסכסוך בהסכמה מחוץ לכותלי בית המשפט.