03-7504422

המשרד מתמחה בייצוג לקוחותיו בסכסוכים ובהתדיינויות (ליטיגציה) בבתי המשפט, ובבוררויות, בנושאים הנוגעים והמשיקים למגוון תחומי פעילות המשרד, קרי: הנדל"ן ומשפט מסחרי, תוך שימת דגש על צרכי ומטרות לקוחות המשרד.

הייצוג המבוצע על ידי המשרד כולל את כל הערכאות המשפטיות, לרבות בית המשפט העליון ובג"צ, בוררויות עסקיות, ועדות ערר בתכנון ובניה ועוד.

השותפים במשרד משמשים כבוררים בסכסוכים והתדיינויות והינם מומלצים על ידי לשכת עורכי הדין בישראל.