03-7504422

התמחות יחודית של המשרד בעלת ערך מוסף רב היא ייצוג קבלני ביצוע וספקים שונים לפרויקטים של ביצוע בניה בארץ ובחו"ל. המשרד מייצג יזמים בהתקשרות עם קבלני ביצוע בהסכמי ביצוע עבודות בניה לסוגיה, החל מרמת הקוטג' הבודד ועד פרויקטים למסחר משרדים ומגורים של עשרות אלפי מ"ר.

כמו כן, מייצג המשרד קבלני ביצוע בהסכמים מול יזמי נדל"ן וכן ספקים שונים הפועלים בתחום הבניה והמספקים חומרים, אביזרים וביצוע שלבים שונים בפרויקטים של בניה.

למשרד התמחות יחודית בהסכמי ביצוע גם בחו"ל בכלל ובמזרח אירופה בפרט.