03-7504422

בוררות הינה דרך אלטרנטיבית לפתרון סכסוכים ומחלוקות מחוץ לכותלי בית המשפט.
הליך הבוררות מאופיין בכך שהינו מהיר יותר מהליכים משפטיים המתנהלים בבתי משפט, ולעיתים אינו מתנהל לפי סדרי הדין הקבועים בתקנות.

בבוררות קיימת גמישות ביחס לפרוצדורה שבה מתנהלת הבוררות אשר נקבעת על פי רוב בהסכמה וכן באופן הגשת הראיות וקבילותם.
לאור זאת, הליך הבוררות מתאים בעיקר לצדדים המעוניינים לנהל את הליך בירור המחלוקת שביניהם בדיסקרטיות, וללא כפיפות לתקנות סדרי הדין ודיני הראיות.

כיום המשרד מטפל בסכסוכים עסקיים שונים, שחלקם מתנהל במסגרת הליך הבוררות, באופן המהווה יתרון משמעותי לצדדים.