03-7504422

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט שלנו. אתר זה אינו מכוון לספק, ואף אינו מספק, ייעוץ משפטי או מקצועי כלשהו: החומרים הכלולים באתר זה מסופקים כמידע כללי בלבד.

המידע באתר ניתן ללא התחייבות או חיוב, ואנו לא נהיה אחראים לכל נזק שעלול להיגרם מהסתמכות עליו. המידע באתר אינטרנט זה מוגן בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות.

אתה רשאי לקרוא ולהדפיס חומרים מתוך האתר אך ורק לשימושך האישי הלא מסחרי. אם אתה מעוניין להשתמש בחומרים לכל מטרה אחרת, בקש את רשותנו מראש. איננו מתירים להשתמש בכתובות הדואר האלקטרוני המופיעות באתר למטרת שליחה של דואר פרסומי שלא ביקשנו ("ספאם"). אין לשלוח לנו הודעות כאלה.

המידע הזמין באתר זה מסופק אך ורק בתגובה לבקשתך המפורשת לקבלו, המתבטאת ב"הקלקה" על קישוריות (link) באתר זה.

נשמח לקבל פניות מלקוחות פוטנציאליים, אך נזכיר כי פניה כשלעצמה, באמצעות אתר זה או בכל דרך אחרת, אין בה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח.
לפיכך, נא לא לשלוח לנו מידע סודי או מוגן בחיסיון עד שנסכים במפורש לקבל על עצמנו את הטיפול בעניינך. תודה רבה.